Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Video Çekimi

Eğitim filmleri çekimi Medya Meriç Prodüksiyon'un deneyim olduğu profesyonellik alanında yer alıyor. Profesyonel ekipmanlar ile kurulmuş greenbox stüdyolarda çekimler yapılarak, alanında uzman ekipler ile; seslendirme, animasyon, kurgu ve montaj işlemleri yapılmaktadır.

Uzaktan Eğitim Videolarının Yararları

• Kişilerin, gelişen ve yaşam boyu sürekli bağımsız öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal gelişimine önemli katkılar sağlayabilmektedir.
• Sürekli, yaşam boyu, bireysel ve bağımsız öğrenme olanağı sağlar. Öğrenme sorumluluğunun bireyde olması, bireylerin bilgiye erişim ve girişimcilik yönlerini ve kendi kendilerine karar verme yeteneklerini geliştirir.
• Öğrenme ve öğretme süreçlerinde; öğrenim yaşı, öğretim amaçları, öğrenme ve öğretme ortamı, yöntem ve teknikleri vb. açılardan "esneklik" ve "çeşitlilik" sağlar.
• Sistem hizmetlerinin sunumu (başlangıç yatırım ve harcamaları hariç) pahalı değildir. Yani maliyet/yarar analizi açısından bakıldığında, ucuza gelen bir eğitim uygulamasıdır.
• Kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan bireylere, görevlerini bırakmadan eğitimlerini sürdürebilme, kendilerini geliştirebilme ve meslekte yükselme olanağı sağlar.
• Kolay güncellenebilir ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri sunar.
• Alternatif ve çok çeşitli (yazılı ve basılı, görsel-işitsel, çok ortamlı (multimedia) ve etkileşimli) öğrenme-öğretme ortamları sunar.
• Mesajların birinci elden (kaynaktan) alıcılara gönderilmesini ve alıcıların da (mümkün olabildiğince eşit bir biçimde) fırsat eşitliği ile bu mesajlardan yararlanabilmelerini sağlar.
• Demokratik eğitim ve küreselleşme gibi amaçlara da hizmet eder.
• Eğitim Programlarının (hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğeleri açısından) standardizasyonunu sağlar.
• Gereksinimlere göre şekillendirilmiş, görece özgü eğitim olanakları sunar.
• Geleneksel eğitim süreçleri ile bütünleşmek suretiyle, bu süreçlerin zenginleşmesine katkıda bulunur.
• Örgün ve yaygın eğitim kademelerinde ve çok çeşitli ve değişik türde disiplinlerin öğretiminde kullanılabilir. Özel eğitime muhtaç bireylerin eğitiminde de etkili olarak kullanılabilir.

Medya Meriç Prodüksiyon ile iletişime geçerek kurum ve kuruluşunuz için kaliteli ve işlevsel uzaktan eğitim videoları hazırlatabilirsiniz.

Sorularınız mı Var ?
0 532 056 31 51 0 532 056 31 51
prodüksiyon ajansi

Profesyonel ekip ve ekipmanlarımız ile:

Firmanız için kurumsal kimliğinizi, vizyonunuzu, ürünlerinizi, projelerinizi hedef kitlelerinize aktaracak işler yapıyoruz.